Về Chúng Tôi

Công ty TNHH Quốc tế An Đắc Sơn thành lập năm 2004 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam chuyên cung cấp các dịch vụ tiếp vận trên phạm vi toàn cầu. Công ty là thành viên của Hiệp hội Logistics Việt nam (VLA) và là một trong số ít những công ty có “Giấy phép vận tải đa phương thức quốc tế“ do Bộ Giao thông Vận tải cấp.

Liên Hệ